1
Bạn cần hỗ trợ?

Hình ảnh Tượng Di Lặc khổng lồ tại Công Viên Thiên Đức

Di Lặc (彌勒) là phiên âm, còn dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏), "người có lòng từ", cũng có thuyết cho rằng Ngài có tên là Vô Năng Thắng (無能勝), phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa. Di Lặc là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên Trái Đất. Theo truyền thuyết và kinh điển Phật giáo, Di Lặc là vị Bồ tát sẽ xuất hiện trên Trái Đất, đạt được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, và chứng ngộ thành Phật.

(Những hình ảnh đầu tiên của tượng Di Lặc khổng lồ tại Hoa Viên Thiên Đức)
 

Tôn tượng Di Lặc Bồ Tát tại chùa Vĩnh Trang - Mỹ Tho
 

        Phật Di Lặc sẽ là vị Phật kế thừa đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là cung trời Đâu-suất. Bồ Tát Di-lặc được tiên tri sẽ giáng sinh trong khoảng 30.000 năm nữa theo năm cõi trời Đâu-suất, từc khoảng 5 tỉ 760 triệu năm nữa theo năm Trái Đất, khi Pháp đã bị lãng quên trên cõi Diêm phù đề. Sự tích về Phật Di Lặc được tìm thấy trong các tài liệu kinh điển của tất cả các tông phái Phật giáo (Đại thừa, Kim cương thừa), và được chấp nhận bởi hầu hết các phật tử như là một sự kiện sẽ diễn ra khi Pháp đã bị lãng quên trên Trái Đất.

        Tông phái Nguyên Thủy của Phật Giáo không công nhận Phật Di Lặc. Họ cho rằng Phật Di Lặc chỉ là một sản phẩm tưởng tượng được các tăng sư Đại Thừa soạn viết vào kinh Phật dựa trên một vị thần trong kinh Vệ Đà của Ấn Độ. Tông phái Tiểu Thừa cho rằng các tăng sư Đại Thừa cần có một vị phật trụ trì ở cõi Cực Lạc nên họ đã sáng tạo ra Phật Di Lặc và ngay trong các kinh sách của tông phái Đại Thừa cũng không có sự đồng nhất về tên tuổi và nguồn gốc của Phật Di Lặc. Những câu chuyện kể về Phật Di Lặc cũng chứa đựng đầy các chi tiết huyễn hoặc với pháp thuật thần thông tiêu biểu trong Ấn Độ Giáo và Lão Giáo.

        Nói về tương lai của đức Di Lặc thì trong Kinh Di Lặc Hạ Sinh chép rằng: "Hiện nay đức Di Lặc là một trong bốn vị Bổn Xứ Bồ Tát đang ở nội viên cung trời Đâu Suất, đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ chín, đến kiếp tăng thứ mười, lúc ấy Ngài sẽ hóa thân xuống cõi trần này trong nhà của một vị Bà La Môn tên là Tu Phạm Na. Thân mẫu của Ngài tên là Phạm Na Bạt đề. Khi sinh ra Ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng, lớn lên Ngài xuất gia tu hành, đến núi Kê Túc để nhận lãnh Y Bát của đức Phật Thánh Ca, do Tổ Ma Ha Ca Diếp trao lại. Rồi Ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa dùng Kim Cang trí trừ sạch vô minh, chứng đắc Vô Thượng Bồ đề. Ngài bắt đầu thuyết pháp tại Giảng đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa.

(Tượng Di Lặc nằm trong quần thể Tâm Linh - nơi vùng đất địa linh hội tụ -
Công Viên Thiên Đức - tại Huyện Phù Ninh - Tỉnh phú Thọ - Cách Đền Hùng 7km)
 

        Một trong những hóa thân của Ngài mà chúng ta thường nghe nhất là Bố Đại Hòa Thượng trong Phật Giáo Trung Hoa, đó là một vị hòa thượng ở đất Minh Châu, huyện Phụng Hóa (Trung Hoa), ngài thường mang cái đãy bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng, ai cho gì cũng bỏ hết vào đãy mang đi, mặt tròn, miệng cười, bụng phệ, áo phanh ngực. Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm, lạ thường. Trong thiên hạ không ai hiểu được Ngài là người như thế nào, chỉ cùng nhau gọi là vị Bố Đại Hòa Thượng (vị Hòa thượng mang túi vải lớn).
 

Nhà sư Bố Đại như là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát
 

        Hình tượng Di Lặc Bồ Tát ở mỗi quốc gia cũng rất khác nhau ảnh hưởng của nền văn hóa phật giáo của mỗi vùng miền. Dưới đây là một số hình tượng Di Lặc Bồ Tát ở một số quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, Hàn Quốc,...
 

Di Lặc Bồ Tát cao 23m ở thung lũng Nubra Ladakh - Ấn Độ, xây dựng năm 1999.

 

Di Lặc Bồ Tát cao 23m ở Thung Lũng Nubra Ladakh - Ấn Độ xây dựng năm 2010
 

Di Lặc Bồ Tát ngồi từ thế kỷ thứ 4-5 theo nghệ thuật của Hàn Quốc
 

Di Lặc Bồ Tát theo nghệ thuậ gandhara thế kỷ 2
 

Di Lặc Bồ Tát theo nghệ thuật mathura thế kỷ 2
 

Di Lặc Bồ Tát từ thế kỷ 18 tại Tây Tạng
 

Di Lặc Bồ Tát trong tu viện Jamchen Lhakhang tại Stupa Bouddhanath Kathmandu Nepal
 

Di Lặc Bồ Tát khắc trong núi đá cao 27m từ thế kỷ thứ 5 tại chùa Bình Linh - Trung Quốc
 

Di Lặc Bồ Tát tạc vào vách núi Lạc Sơn, Trung Quốc, khởi công xây dựng năm 713
 

Di Lặc Bồ Tát khắc vào khoảng thế kỷ 11 trong hang núi chùa Linh An - Hàng Châu - Chiết Giang - Trung Quốc
 

Di Lặc Bồ Tát cao 33m trên đỉnh núi cấm An Giang
 

Di Lặc Bồ Tát bằng đồng trên đỉnh núi thuộc chùa Bái Đính, Ninh Bình
 

        Cùng ngắm nhìn Tượng Phật Di Lặc khổng lồ - sắp hoàn thiện và khánh thành tại nơi rất "Đặc Biệt" - Hoa Viên Tưởng Niệm Thiên Đức. Các chương trình yểm tâm Tượng Phật và Đại lễ khánh thành chúng tôi sẽ thông báo cụ thể lịch trình với toàn thể quý khách hàng tại Thiên Đức cũng như những khách hàng thập phương.
 

Nguồn: Sưu tầm
Nguồn: Công Viên Thiên Đức